top of page
Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Thomas Escritor Photography waaronder BUILDING VISUALS.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Thomas Escritor Photography niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Thomas Escritor Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft of via onze website invoert vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gegevens die we verzamelen

Voorbeelden van persoonsgegevens die we ontvangen, verzamelen en bewaren: uw naam en e-mailadres als u een offerte aanvraagt, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw betaalgegevens als u een dienst of product aankoopt, uw e-mailadres en de naam en website van uw bedrijf als u een vraag stelt, communicatie als u een vraag stelt via de website-chat, opmerkingen, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer het internet te verbinden en softwaretools om sessie-informatie te meten en te verzamelen (zoals computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis).

Gevoelige en/of bijzondere gegevens:

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om (enkel de noodzakelijke) persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Thomas Escritor Photography of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft, sturen we u regelmatig nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten,…

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Technische en functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en dienen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Thomas Escritor Photography of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen

 

Derden

Thomas Escritor Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers (in dienstverband of op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ook worden gegevens gedeeld met leveranciers, zodat wij een artikelen kunnen bestellen en bij u kunnen bezorgen. Alle leveranciers zijn verplicht om uw privacy te respecteren. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thomas Escritor Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met een online back-up systeem zodat beelden niet verloren kunnen gaan door diefstal/brand e.a, wilt u dit niet dan kan dit verwijderd worden. Hou er echter rekening mee dat Thomas Escritor Photography niet meer garant staat voor het leveren van beelden indien u deze verliest.

 

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Onderaan ziet u steeds de datum van de meest recente update. 

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Thomas Escritor Photography neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thomas Escritor Photography) tussen zit. Thomas Escritor Photography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: een CRM en workflow systeem dat u automatisch mailt met info over uw geboekte sessie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thomas Escritor Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

- Persoonsgegevens tot 7jaar: uw gegevens blijven bewaard in ons workflow programma voor uw toekomstige boekingen. 

- Adresgegevens tot 7jaar: uw gegevens blijven bewaard in ons workflow programma voor uw toekomstige boekingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thomas Escritor Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thomas Escritor Photography hecht veel belang aan uw privacy en bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail. 

 

Thomas Escritor Photography

Belgium

BE10 7360 5718 5204

0727.473.274
 

Deze pagina werd laatst bewerkt op 21 augustus 2023

bottom of page